اولین کارگاه از مجموعه کارگاههای دومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ۱۰ خرداد برگزار می شود

  “چگونه تجربه های کتابخانه خود را مدل سازی و ترویج کنیم” ابراهیم عمرانی دبیر اجرائی دومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات در مصاحبه ای با لیزنا از کلید خوردن کارگاههای …

اولین کارگاه از مجموعه کارگاههای دومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ۱۰ خرداد برگزار می شود ادامه مطلب