محورهای دومین کنگره

کنگره متخصصان علوم اطلاعات رویکردی حرفه- محور دارد و در پی نزدیکتر کردن دانشگاه و حرفه است. کنگره های تخصصی حوزه علوم اطلاعات و دانش شناسی به تعداد متوسط ۷ همایش علمی پژوهشی …

ادامه مطلب

اولین کارگاه از مجموعه کارگاههای دومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ۱۰ خرداد برگزار می شود

  “چگونه تجربه های کتابخانه خود را مدل سازی و ترویج کنیم” ابراهیم عمرانی دبیر اجرائی دومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات در مصاحبه ای با لیزنا از کلید خوردن کارگاههای …

ادامه مطلب