فهرست چکیده‌های پذیرفته شده در دومین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات اعلام شد

به گزارش دبیرخانه دومین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات، فهرست چکیده‌های پذیرفته شده در دومین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات، اعلام شد. از بین ۴۰ عنوان چکیده مقاله ارسال شده …

ادامه مطلب