دریافت آثار مسابقه دانشجویی کنگره سالانه

براساس آگهی مسابقه دانشجویی خاص دانشجویان کارشناسی حوزه  علوم اطلاعات، به آگاهی می‌رساند برای دریافت اطلاعات و شرکت در مسابقه برای شما فرم در وبگاه کنگره آماده بهره‌برداری است.

دریافت آثار مسابقه دانشجویی کنگره سالانه ادامه مطلب