نخستین نشست حضوری کمیته تخصصی کتابخانه‌های دانشگاهی برگزار شد

با دعوت در گروه گفتگوی تلگرامی کمیته و در پیگیری صحبتهای طرح شده در آن فضا، اولین جلسه حضوری کمیته کتابخانه های دانشگاهی در روز ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۶ در محل …

نخستین نشست حضوری کمیته تخصصی کتابخانه‌های دانشگاهی برگزار شد ادامه مطلب

گزارش نشست‌های کمیته تخصصی کتابخانه ملی در سومین کنگره سالانه

گزارش نشست‌های کمیته تخصصی کتابخانه ملی در سومین کنگره سالانه از شروع جلسات در تاریخ بیست و هفتم خرداد ماه تا ۱۴ تیر ماه براساس ریز اطلاعات و عملکردهای انجام …

گزارش نشست‌های کمیته تخصصی کتابخانه ملی در سومین کنگره سالانه ادامه مطلب