گزارش برگزاری نشست کتابخانه‌های تخصصی: بازتعریف نقش و جایگاه کتابخانه‌های تخصصی در سازمان‌ها

  نشست کتابخانه‌های تخصصی: بازتعریف نقش و جایگاه کتابخانه‌های تخصصی در سازمان‌ها   دبیر: گیتی حیدری  اعضا: دکتر جیران خوانساری، دکتر محسن حاجی زین العابدینی، مریم پاکدامن، دکتر زهره غلامحسین …

ادامه مطلب

گزارش برگزاری نشست مسائل دانشجویان و دانش آموختگان: باتأکید بر مسائل دانشجویان دکترا

نشست مسائل دانشجویان و دانش آموختگان: باتأکید بر مسائل دانشجویان دکترا   دبیر: فرحناز سلطانی  اعضا: دکتر عبدالحسین فرج پهلو، دکتر محمد حسن‌زاده، خانم حمیده جعفری، خانم ساناز باغستانی    …

ادامه مطلب