برگزیدگان جوایز ملی عباس حری، پوری سلطانی، و نورالله مرادی مشخص شدند

در اختتامیه سومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزیدگان جایزه ملی مرحوم عباس حری، پوری سلطانی، و نورالله مرادی مشخص شدند.

برگزیدگان جوایز ملی عباس حری، پوری سلطانی، و نورالله مرادی مشخص شدند ادامه مطلب

گزارش برگزاری نشست مدیریت کیفیت خدمات اطلاعاتی: شاخص‌ها و استانداردهای فرایندهای نگهداری منابع مکتوب و دیجیتال

  نشست مدیریت کیفیت خدمات اطلاعاتی: شاخص ها و استانداردهای فرایندهای نگهداری منابع مکتوب و دیجیتال   دبیر : آقای مسعودی اعضا: دکتر میترا صمیعی، سپیده سیروس کبیری، سمانه نوذر، …

گزارش برگزاری نشست مدیریت کیفیت خدمات اطلاعاتی: شاخص‌ها و استانداردهای فرایندهای نگهداری منابع مکتوب و دیجیتال ادامه مطلب

گزارش برگزاری نشست کتابخانه ملی و مسائل آن: تعامل کتابخانه ملی با میراث مکتوب دیجیتال

نشست کتابخانه ملی و مسائل آن: تعامل کتابخانه ملی با میراث مکتوب دیجیتال   دبیر: رضا شهرابی فراهانی اعضا: دکتر ناهید بنی اقبال، دکتر علیپور حافظی و ملیحه درخوش   …

گزارش برگزاری نشست کتابخانه ملی و مسائل آن: تعامل کتابخانه ملی با میراث مکتوب دیجیتال ادامه مطلب

گزارش برگزاری نشست علم‌سنجی: پراکندگی گزارش‌های علم‌سنجی کشور و لزوم هم‌گرایی مراکز علم‌سنجی

نشست علم سنجی: پراکندگی گزارش‌های علم سنجی کشور و لزوم همگرایی مراکز علم سنجی   دبیر: دکتر سعید اسدی اعضا: دکتر محمدرضا قانع، دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی، دکتر شیما مرادی، …

گزارش برگزاری نشست علم‌سنجی: پراکندگی گزارش‌های علم‌سنجی کشور و لزوم هم‌گرایی مراکز علم‌سنجی ادامه مطلب