برگزاری نخستین پیش نشست کتابخانه های آموزشگاهی کنگره پنجم

 نخستین پیش نشست کتابداران کتابخانه های آموزشگاهی کنگره پنجم متخصصان علوم اطلاعات ایران در مجتمع آموزشی روشنگر برگزار خواهد شد. پیش از این نشست، از کتابخانه‌های مقاطع مختلف این مجتمع …

ادامه مطلب