در نخستین پیش‌نشست کتابخانه‌های پزشکی مطرح شد: ضرورت بازنگری و تبیین حرفه و رشته کتابداری اطلاع رسانی پزشکی در وزارت بهداشت

  نخستین پیش نشست کتابخانه های پزشکی پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در روز چهارشنبه، از ساعت ۱۲-۱۰ در طبقه هشتم کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم …

در نخستین پیش‌نشست کتابخانه‌های پزشکی مطرح شد: ضرورت بازنگری و تبیین حرفه و رشته کتابداری اطلاع رسانی پزشکی در وزارت بهداشت ادامه مطلب