نخستین پیش نشست کتابخانه های دانشگاهی با موضوع کتابخانه های دانشگاهی آینده برگزار خواهد شد

نخستین پیش‌نشست کتابخانه‌های دانشگاهی با موضوع «کتابخانه‌های دانشگاهی آینده: قابلیت‌های بیشتر، فضای کمتر» در روز چهارشنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ مهرماه در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه …

ادامه مطلب