برگزاری نخستین پیش‌نشست استانی کنگره پنجم در استان فارس

نخستین پیش‌نشست انجمن و مسائل آن در روز چهارشنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن اندیشگاه مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار خواهد شد. در …

برگزاری نخستین پیش‌نشست استانی کنگره پنجم در استان فارس ادامه مطلب