در نخستین پیش‌نشست استانی کنگره پنجم مطرح شد: ضرورت ایجاد و توسعه پایگاه ایده‌ها و تجربیات حرفه‌مندان در انجمن

نخستین پیش نشست انجمن و مسائل آن مربوط به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ایران روز چهارشنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸ با حضور دکتر خسروی رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی …

در نخستین پیش‌نشست استانی کنگره پنجم مطرح شد: ضرورت ایجاد و توسعه پایگاه ایده‌ها و تجربیات حرفه‌مندان در انجمن ادامه مطلب