چهارمین پیش نشست کمیته آرشیو با موضوع نقش کتابخانه ها در بازیابی و نگهداشت منابع آرشیوهای دیداری شنیداری برگزار خواهد شد

چهارمین پیش‌نشست کمیته آرشیو برای کنگره پنجم متخصصان علوم اطلاعات با موضوع «نقش کتابخانه‌ها در بازیابی و نگهداشت منابع آرشیوی دیداری شنیداری» در روز شنبه ۲۵ آبان از ساعت ۹ …

ادامه مطلب