زاري گفتگوي زنده(لايو) مربوط به نشست كتابخانههای آموزشگاهي

قدم‌های آغازین کنگره ششم متخصصان علوم اطلاعات

طبق قرار هر سال، ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات نیز در بهار ١۴٠٠ برگزار خواهد شد. نخستین برنامه کنگره ششم، برگزاری گفتگوی زنده(لایو) مربوط به نشست کتابخانه‌های آموزشگاهی، یکی از …

قدم‌های آغازین کنگره ششم متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب
پنل پزشکی 1

نخستین پیش نشست کتابخانه های پزشکی در ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

نخستین پیش نشست کتابخانه های پزشکی در ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران، کنگره ششم متخصصان علوم اطلاعات را با ١٩ پنل موضوعی در …

نخستین پیش نشست کتابخانه های پزشکی در ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب