گزارش نخستین سخنرانی پیش‌‌نشست اخلاق پژوهش ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار شد

نخستین سخنرانی ‌پیش‌نشست اخلاق پژوهش شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با عنوان: «ملاحظات اخلاقی در استفاده و تفسیر شاخص‌های ارزیابی پژوهش» با حضور آقای عباس رجبی …

گزارش نخستین سخنرانی پیش‌‌نشست اخلاق پژوهش ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار شد ادامه مطلب

نخستین پیش‌نشست کتابخانه ملی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

در این راستا شنبه،‌ ۲۵ بهمن ۱۳۹۹، اولین پیش‌نشست کتابخانه ملی از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در فضای ادوبی کانکت انجمن با موضوع «علم داده در عصر دیجیتال»  برگزار خواهد …

نخستین پیش‌نشست کتابخانه ملی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب