نخستین پیش‌نشست کتابخانه‌های کودکان ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

اولین پیش‌نشست کتابخانه‌های کودکان روز چهارشنبه،‌ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ با موضوع «تحول در کتابخانه های کودک در عصر دیجیتال» به دبیری خانم دکتر مینا ذاکر …

نخستین پیش‌نشست کتابخانه‌های کودکان ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب

نخستین پیش‌نشست کتابخانه‌های عمومی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

اولین پیش‌نشست کتابخانه‌های عمومی روز چهارشنبه،‌ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ با موضوع «کتابخانه‌های عمومی و سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای در عصر دیجیتال» به دبیری خانم دکتر …

نخستین پیش‌نشست کتابخانه‌های عمومی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب