نخستین پیش‌نشست کتابخانه‌های دانشگاهی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

نخستین پیش‌نشست کتابخانه‌های دانشگاهی روز چهارشنبه،‌ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ با موضوع «اینترنت اشیاء: کاربردها و الزامات» به دبیری آقای دکتر محمدکریم صابری (استادیار و رئیس …

ادامه مطلب