دومین پیش‌نشست سازماندهی دانش ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار شد

مهمان این پیش‌نشست، دکتر مازیار امیرحسینی، عضو هیئت علمی و استادیار مدیریت اطلاعات و دانش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بود. در ابتدای نشست، ملیحه درخوش، دبیر نشست سازماندهی …

ادامه مطلب

گزارش دومین گفتگوی زنده (لایو) کتابخانه‌های آموزشگاهی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

در این راستا دومین گفتگوی زنده (لایو) مربوط به نشست کتابخانه‌های آموزشگاهی، روز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۹ تا ۲۰:۳۰ در صفحه اینستاگرام انجمن برگزار شد. در این گفتگوهای …

ادامه مطلب