دومین پیش‌نشست کتابخانه‌های پزشکی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

در این راستا دومین پیش‌نشست کتابخانه‌های پزشکی روز چهارشنبه،‌ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ با موضوع «نیازهای اطلاعاتی و خدمات کتابخانه‌های پزشکی متأثر از تحول دیجیتال» به …

دومین پیش‌نشست کتابخانه‌های پزشکی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب