دومین پیش‌نشست کتابخانه‌های تخصصی و برنامه‌ریزی و بهبود مستمر ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

در این راستا دومین پیش‌نشست کتابخانه‌های تخصصی و برنامه‌ریزی و بهبود مستمر روز چهارشنبه،‌ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ با موضوع «راهبردهای تدوین استاندارد کتابخانه‌ها و مراکز …

دومین پیش‌نشست کتابخانه‌های تخصصی و برنامه‌ریزی و بهبود مستمر ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب

دومین پیش‌نشست کتابخانه‌های کودکان ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

دومین پیش‌نشست کتابخانه‌های کودکان روز چهارشنبه،‌ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ با موضوع «تحول در کتابخانه‌های کودک و نوجوان در عصر دیجیتال» به دبیری خانم دکتر مینا …

دومین پیش‌نشست کتابخانه‌های کودکان ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب

سومین پیش‌نشست اخلاق پژوهش ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

  در این راستا سومین پیش‌نشست اخلاق پژوهش در قالب کارگاه روز دوشنبه،‌ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با موضوع «درصدها دربارۀ سرقت علمی چه می‌گویند؟ تفسیر …

سومین پیش‌نشست اخلاق پژوهش ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب