دومین پیش‌نشست کتابخانه‌های تخصصی و برنامه‌ریزی و بهبود مستمر ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

در این راستا دومین پیش‌نشست کتابخانه‌های تخصصی و برنامه‌ریزی و بهبود مستمر روز چهارشنبه،‌ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ با موضوع «راهبردهای تدوین استاندارد کتابخانه‌ها و مراکز …

ادامه مطلب

دومین پیش‌نشست کتابخانه‌های کودکان ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

دومین پیش‌نشست کتابخانه‌های کودکان روز چهارشنبه،‌ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ با موضوع «تحول در کتابخانه‌های کودک و نوجوان در عصر دیجیتال» به دبیری خانم دکتر مینا …

ادامه مطلب