گزارش دومین پیش‌نشست علم‌سنجی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

دیگر اعضای این پیش‌نشست عبارت بودند: از آقایان دکتر پیام کبیری (رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، دکتر حمزه‌علی نورمحمدی (عضو هیئت‌علمی …

گزارش دومین پیش‌نشست علم‌سنجی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب