سومین پیش‌نشست سازماندهی دانش ششمین کنگرۀ متخصصان علوم اطلاعات

در این راستا سومین پیش‌نشست سازماندهی دانش روز شنبه،‌ ۱۵ آبان ۱۴۰۰، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ با موضوع «دگردیسی نظام‌های معنایی در بستر تحول دیجیتالی» به دبیری خانم دکتر …

سومین پیش‌نشست سازماندهی دانش ششمین کنگرۀ متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب