نشست دانشجویان و دانش آموختگان انجمن چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد.

نشست دانشجویان و دانش آموختگان با دبیری فهیمه علی‌عسکری و حضور دکتر عبدالحسین فرج‌پهلو و دکتر عصمت مومنی و دکتر صنم ابراهیم‌زاده و محمدجواد اشتری در تاریخ چهارشنبه ۲۶ آبان …

نشست دانشجویان و دانش آموختگان انجمن چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار خواهد شد. ادامه مطلب

نشست کتابخانه آموزشگاهی انجمن پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۱ تا ۱۳ برگزار خواهد شد.

نشست کتابخانه آموزشگاهی با دبیری خانم دکتر نسترن پورصالحی و حضور دکتر اکرم عینی، دکتر زهرا نیکدل، آمنه راهجو در تاریخ پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۱ تا ۱۳ …

نشست کتابخانه آموزشگاهی انجمن پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۱ تا ۱۳ برگزار خواهد شد. ادامه مطلب

نشست کتابخانه ملی انجمن دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.

نشست کتابخانه ملی با دبیری خانم دکتر اعظم نجفقلی‌نژاد و حضور دکتر علیرضا وفایی صدر و دکتر میثم علیزاده و علیرضا انتهایی در تاریخ دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ از ساعت …

نشست کتابخانه ملی انجمن دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد. ادامه مطلب