گزارش نخستین پیش‌نشست کتابخانه عمومی و گفتمان ملی کارآفرینی دانش‌بنیان با عنوان «خدمات کتابخانه‌های عمومی و کسب‌وکارهای کوچک» در هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

      دکتر داود حاصلی (عضو هیئت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی) دبیر این پیش‌نشست، و آقای سعید فروزی (کتابدار کتابخانه سوری ونکوور) و خانم زینب صفوی …

ادامه مطلب