دومین پیش‌نشست کمیته کسب و کارهای مجازی هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود

  «نقش کتابخانه‌های مساجد در کارآفرینی و‌ کسب و کارهای حرفه‌ای دانش‌بنیان: چالش‌ها و فرصت‌ها» عنوان دومین پیش‌نشست کمیته کسب و کارهای مجازی است. محمد مومن – دبیر این پیش‌نشست، …

دومین پیش‌نشست کمیته کسب و کارهای مجازی هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود ادامه مطلب