تاریخ نهایی برگزاری هفتمین کنگره متخصصان علوم‌اطلاعات مشخص شد

  به اطلاع اساتید، دانشجویان و پژوهشگران گرامی می‌رساند، تاریخ برگزاری هفتمین کنگره متخصصان علوم‌اطلاعات با موضوع کارآفرینی، اشتغال و کسب و کارهای حرفه‌ای دانش‌بنیان در علوم اطلاعات، روزهای شنبه …

تاریخ نهایی برگزاری هفتمین کنگره متخصصان علوم‌اطلاعات مشخص شد ادامه مطلب