نشست کتابخانه‌های آموزشگاهی

کنگره هفتم متخصصان علوم اطلاعات با موضوع “کارآفرینی، اشتغال و کسب و کارهای حرفه‌ای دانش‌بنیان” برگزار می‌شود. نشست کتابخانه‌های آموزشگاهی کنگره هفتم متخصصان علوم اطلاعات، در روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت …

نشست کتابخانه‌های آموزشگاهی ادامه مطلب