گزارش اولین پیش نشست آموزش علم اطلاعات ششمین کنگره مختصصان علوم اطلاعات

اولین پیش نشست پنل آموزش کنگره ششم مختصصان علوم اطلاعات موضوع “ما و تحول دیجیتال” با عنوان “آموزش الکترونیک: چالش ها و چشم اندازها” در روز روز دوشنبه ۱۳ بهمن …

گزارش اولین پیش نشست آموزش علم اطلاعات ششمین کنگره مختصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب

نخستین پیش نشست آرشیوهای دیداری و شنیداری ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران، ششمین کنگرۀ ملی متخصصان علوم اطلاعات را با مجموعه ای از پنل‌های موضوعی مرتبط در بهار ١۴٠٠ برگزار خواهد کرد. در این کنگره …

نخستین پیش نشست آرشیوهای دیداری و شنیداری ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب

گزارش نخستین پیش نشست مربوط به کتابخانه های پزشکی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

نخستین پیش نشست کتابخانه های پزشکی با عنوان «مهارت های کتابداران پزشکی در تحول دیجیتال» در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ الی ۱۶ برگزار شد. سرکار خانم دکتر …

گزارش نخستین پیش نشست مربوط به کتابخانه های پزشکی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب
زاري گفتگوي زنده(لايو) مربوط به نشست كتابخانههای آموزشگاهي

قدم‌های آغازین کنگره ششم متخصصان علوم اطلاعات

طبق قرار هر سال، ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات نیز در بهار ١۴٠٠ برگزار خواهد شد. نخستین برنامه کنگره ششم، برگزاری گفتگوی زنده(لایو) مربوط به نشست کتابخانه‌های آموزشگاهی، یکی از …

قدم‌های آغازین کنگره ششم متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب
پنل پزشکی 1

نخستین پیش نشست کتابخانه های پزشکی در ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

نخستین پیش نشست کتابخانه های پزشکی در ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران، کنگره ششم متخصصان علوم اطلاعات را با ١٩ پنل موضوعی در …

نخستین پیش نشست کتابخانه های پزشکی در ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب