اعضای کمیته راهبری کنگره ششم متخصصان علوم اطلاعات تعیین شدند

در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ هیئت مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران ، دکتر صمیعی دبیر علمی کنگره ششم، خواستار تعیین اعضای کمیته راهبری کنگره ششم شدند. ایشان اعلام …

اعضای کمیته راهبری کنگره ششم متخصصان علوم اطلاعات تعیین شدند ادامه مطلب