گزارش اولین پیش نشست آرشیوهای دیداری شنیداری

شرح جلسه: این جلسه با صحبت‌های سرکار خانم دکتر صمیعی، دبیر محترم علمی ششمین کنگره متخصصین علوم اطلاعات آغاز شد که ضمن عرض خیر مقدم خدمت اعضای نشست، مقدم‌ه­ای در …

گزارش اولین پیش نشست آرشیوهای دیداری شنیداری ادامه مطلب