آشنایی با اکوسیستم لیبتک موضوع نخستین پیش‌نشست کمیته نوآوری و فناوریهای نوظهور کنگره پنجم

کمیته نوآوری و فناوریهای نوظهور برای کنگره پنجم نخستین پیش‌نشست خود را با موضوع «آشنایی با اکوسیستم لیبتک (LibTech)» در روز یکشنبه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل اندیشگاه ملی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد کرد. از همه علاقمندان دعوت می شود تا در این نشست حضور پیدا کنند.

آخرین اخبار