نخستین پیش نشست کتابخانه های کودکان در موزه کودکی ایرانک برگزار می شود

نخستین پیش‌نشست کتابخانه‌های کودکان با موضوع «ارزیابی سه نشست پیشین در کنگره‌های گذشته» در روز چهارشنبه ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ مهرماه در محل موزه کودکی ایرانک …

نخستین پیش نشست کتابخانه های کودکان در موزه کودکی ایرانک برگزار می شود ادامه مطلب

آشنایی با اکوسیستم لیبتک موضوع نخستین پیش‌نشست کمیته نوآوری و فناوریهای نوظهور کنگره پنجم

کمیته نوآوری و فناوریهای نوظهور برای کنگره پنجم نخستین پیش‌نشست خود را با موضوع «آشنایی با اکوسیستم لیبتک (LibTech)» در روز یکشنبه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ …

آشنایی با اکوسیستم لیبتک موضوع نخستین پیش‌نشست کمیته نوآوری و فناوریهای نوظهور کنگره پنجم ادامه مطلب