آموزه شماره یک

مهارت‌های عمومی در کسب‌وکارهای علم اطلاعات

 • توانایی برقراری ارتباط موثر
  توجه به تنوع، برابری و شمول
  مدیریت
  دستیار پژوهش، مشاوره مرجع
  تنوع عقاید
  آموزش
  توانایی سازماندهی
  همکاری
  فناوری‌های کامپیوتری

استقلال برقرای ارتباط موثر و روابط عمومی بالا مهارتی است که در اغلب درخواست‌های شغلی مطرح می‌شود. همچنین مهارت‌های مدیریت پروژه، برنامه و افراد نیز مورد از جمله مهارت ‌های مورد درخواست است. کارفرمایان به دنبال افرادی هستند که برای تنوع همکاران و مراجعان نیز احترام قائل‌اند.

آخرین اخبار