برگزاری نخستین پیش‌نشست استانی کنگره پنجم در استان فارس

نخستین پیش‌نشست انجمن و مسائل آن در روز چهارشنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن اندیشگاه مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار خواهد شد. در این نشست، که نخستین پیش‌نشست استانی کنگره پنجم متخصصان علوم اطلاعات نیز است، جناب آقای دکتر خسروی رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و اعضای هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه فارس) حضور خواهند داشت. از همه علاقمندان دعوت می شود تا در این نشست حضور پیدا کنند.

آخرین اخبار