⭕ تمدید مهلت ارسال تجربه و ایده کتابدارانه (تاک)
🔶 به دليل تغيير تاريخ برگزاري كنگره ششم، زمان مهلت ارسال تا ٣١ شهريور ماه ۱۴۰۰ تمديد شد.

🔹 فرصتی برای ارائه تجربه‌ها و ایده‌های نو، برای کتابداران و آرشیویست‌ها

◀️ مراحل ارسال آثار:
۱️⃣ ورود به وب‌سایت کنگره: https://congress.ilisa.ir/
۲️⃣ ورود به کاربرگ ارسال دستاورد (تجربه و ایده)
۳️⃣ دریافت قالب (تجربه یا ایده)
۴️⃣ بارگذاری فایل و ارسال آن

❌ منتظر دریافت تجربه‌ها و ایده‌های خوب شما هستیم❌

آخرین اخبار