تمدید فراخوان و شرایط احراز آثار جوایز ملی کنگره هفتم
دکتر میترا صمیعی، دبیر جوایز ملی، از تمدید مهلت ارسال آثار برای 5 جایزه ملی هفتمین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات خبر داد.

دکتر میترا صمیعی، دبیر جوایز ملی، از تمدید مهلت ارسال آثار برای ۵ جایزه ملی هفتمین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات خبر داد. دکتر صمیعی اظهار کرد، با توجه به درخواست بسیاری از اساتید، دانشجویان و متخصصان علوم اطلاعات، مهلت ارسال آثار برای ۵ جایزه ملی بر اساس اعلام کمیته علمی جوایز ملی تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ تمدید شد و زمان اعلام نتایج داوری نیز در مراسم اختتامیه و روز ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ اعلام شد. ایشان به این نکته هم اشاره کردند که پژوهشگران، دانشجویان و متخصصان علوم اطلاعات و کتابداران می‌توانند از این فرصت برای ارسال انواع دستاوردها و آثار خود اقدام نمایند و حاصل پژوهش‌ها و تجربیات خود بر اساس نظام‌نامه جوایز ملی انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در یک بازه زمانی ۳ ساله (که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۱) تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دبیرخانه کنگره هفتم ارسال نمایند.

 

 تمدید مدت زمان ارسال آثار به اولین دوره جایزه ملی

دکتر جعفر مهراد 

اولین دوره جایزه ملی دکتر جعفر مهراد همزمان با هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود

 

به گزارش وبگاه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، اولین دوره جایزه ملی دکتر جعفر مهراد همزمان با هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود. این جایزه به به یکی از فعالان عرصه کارآفرینی در زمینه علوم اطلاعات و دانش‌شناسی، کتابخانه و آرشیو که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۱ تولید و منتشر شده است، اعطا می‌شود.

دکتر میترا صمیعی دبیر ششمین دوره جوایز ملی با بیان این خبر، گفت: این جایزه بر اساس نظام‌نامه جوایز ملی انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و به منظور قدردانی از حرفه‌مندان حوزه علوم اطلاعات که اثر برجسته‌ای انجام داده‌اند، اعطا می‌شود.

وی افزود: داوطلبان می‌توانند فایل آثار خود را تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ و از طریق فرم موجود در وبگاه کنگره متخصصان علوم اطلاعات ارسال کنند. آثار دریافتی بعد از موفقیت در ارزیابی اولیه کمیته علمی جوایز ملی، مورد ارزیابی نهایی هئیت داوران قرار خواهند گرفت. آثار برگزیده با به دست آوردن امتیازهای لازم، معرفی و در اختتامیه کنگره هفتم مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

تمدید مدت زمان ارسال آثار به ششمین دوره جایزه ملی

پوری سلطانی 

ششمین دوره جایزه ملی پوری سلطانی همزمان با هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود

به گزارش وبگاه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، ششمین دوره جایزه ملی پوری سلطانی همزمان با هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود. این جایزه به بهترین فعالیت حرفه‌ای و ابزار کاربردی در حوزه علوم اطلاعات که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۱ تولید و منتشر شده است، اعطا می‌شود

 

دکتر میترا صمیعی دبیر ششمین دوره جوایز ملی با بیان این خبر، گفت: این جایزه بر اساس نظام‌نامه جوایز ملی انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و به منظور قدردانی از حرفه‌مندان حوزه علوم اطلاعات که اثر برجسته‌ای انجام داده‌اند، اعطا می‌شود.

وی افزود: داوطلبان می‌توانند فایل آثار خود را تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ و از طریق فرم موجود در وبگاه کنگره متخصصان علوم اطلاعات ارسال کنند. آثار دریافتی بعد از موفقیت در ارزیابی اولیه کمیته علمی جوایز ملی، مورد ارزیابی نهایی هئیت داوران قرار خواهند گرفت. آثار برگزیده با به دست آوردن امتیازهای لازم، معرفی و در اختتامیه کنگره هفتم مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

 

تمدید مدت زمان ارسال آثار به ششمین‌ دوره جایزه ملی

دکتر عباس‌ حری   

ششمین دوره جایزه ملی دکتر عباس حری همزمان با هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود

 

 

به گزارش وبگاه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، ششمین دوره جایزه ملی دکتر عباس حری همزمان با هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود. این جایزه به بهترین اثر، طرح، مقاله نظری در حوزه علوم اطلاعات که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۱ تولید و منتشر شده است، اعطا می‌شود.

دکتر میترا صمیعی دبیر ششمین دوره جوایز ملی با بیان این خبر، گفت: این جایزه بر اساس نظام‌نامه جوایز ملی انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و به منظور قدردانی از حرفه‌مندان حوزه علوم اطلاعات که اثر برجسته‌ای انجام داده‌اند، اعطا می‌شود.

وی افزود: داوطلبان می‌توانند فایل آثار خود را تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ و از طریق فرم موجود در وبگاه کنگره متخصصان علوم اطلاعات ارسال کنند. آثار دریافتی بعد از موفقیت در ارزیابی اولیه کمیته علمی جوایز ملی، مورد ارزیابی نهایی هئیت داوران قرار خواهند گرفت. آثار برگزیده با به دست آوردن امتیازهای لازم، معرفی و در اختتامیه کنگره هفتم مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

تمدید مدت زمان ارسال آثار به ششمین دوره جایزه ملی

دکتر نورالله مرادی 

ششمین دوره جایزه ملی نورالله مرادی همزمان با هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود

 

 

به گزارش وبگاه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، ششمین دوره جایزه ملی نورالله مرادی همزمان با هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود. این جایزه به بهترین فعالیت/ اثر در حوزه آرشیو (مراکز اسنادی و آرشیوهای دیداری – شنیداری)  که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۱ تولید و منتشر شده است، اعطا می‌شود.

دکتر میترا صمیعی دبیر ششمین دوره جوایز ملی با بیان این خبر، گفت: این جایزه بر اساس نظام‌نامه جوایز ملی انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و به منظور قدردانی از حرفه‌مندان حوزه علوم آرشیوی و اسنادی که اثر برجسته‌ای انجام داده‌اند، اعطا می‌شود.

وی افزود: داوطلبان می‌توانند فایل آثار خود را تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ و از طریق فرم موجود در وبگاه کنگره متخصصان علوم اطلاعات ارسال کنند. آثار دریافتی بعد از موفقیت در ارزیابی اولیه کمیته علمی جوایز ملی، مورد ارزیابی نهایی هئیت داوران قرار خواهند گرفت. آثار برگزیده با به دست آوردن امتیازهای لازم، معرفی و در اختتامیه کنگره هفتم مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

تمدید مدت زمان ارسال آثار به دومین دوره جایزه ملی

استاد نوش آفرین انصاری   

دومین دوره جایزه ملی استاد نوش آفرین انصاری با عنوان “کتابدار اجتماعی سال” همزمان با هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود

 

 

به گزارش وبگاه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، دومین دوره جایزه ملی استاد نوش آفرین انصاری با عنوان “کتابدار اجتماعی سال” همزمان با هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برگزار می‌شود. این جایزه به یکی از فعالان عرصه کتاب و کتابداری که منشاء خدمات برجسته‌ای در این حوزه بوده است، اعطا می‌شود.

دکتر میترا صمیعی دبیر ششمین دوره جوایز ملی با بیان این خبر، گفت: این جایزه بر اساس نظام‌نامه جوایز ملی انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و به منظور قدردانی از فعالان عرصه کتاب و کتابداری که منشاء خدمات برجسته‌ای در کتابخانه‌ها بوده‌اند، اعطا می‌شود.

وی افزود: داوطلبان می‌توانند فرم مربوطه و مستندات مورد نیاز را تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در وبگاه کنگره متخصصان علوم اطلاعات ارسال کنند. آثار دریافتی بعد از موفقیت در ارزیابی اولیه کمیته علمی جوایز ملی، مورد ارزیابی نهایی هئیت داوران قرار خواهند گرفت. آثار برگزیده با به دست آوردن امتیازهای لازم، معرفی و در اختتامیه کنگره هفتم مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

آخرین اخبار