تیزر نشست کتابخانه‌های آموزشگاهی

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵

محل برگزاری: سالن فرهنگ کتابخانه ملی

 

منتظر حضور سبزتان هستیم.

آخرین اخبار