تیزر کتابخانه‌های آموزشگاهی

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ – ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵

محل برگزاری: سالن فرهنگ کتابخانه ملی

منتظر حضور سبزتان هستیم.

آخرین اخبار