جلسات پنجم و ششم با حامیان کنگره برگزار شد

جلسه پنجم اعضای کمیته راهبری کنگره پنجم با حامیان کنگره در روز دوشنبه ۲۵ شهریورماه در محل شرکت نرم افزاری نوسا و با حضور مهندس محمد زاده مدیر عامل این شرکت و خانم ها خراسانچی، دکتر صمیعی و آقایان عمرانی، مسعودی و دکتر زره‌ساز از اعضای کمیته راهبری کنگره پنجم برگزار شد. آقای محمد زاده در این جلسه بر پشتیبانی از کنگره پنجم و جایزه ملی پوری سلطانی تأکید کرد. در این دیدار دبیر علمی، دبیر اجرایی و اعضای کمیته راهبری کنگره دیدگاه های خود را در رابطه با همکاری های دوجانبه ارائه کردند.

جلسه ششم اعضای کمیته راهبری کنگره پنجم با حامیان کنگره در روز دوشنبه ۲۵ شهریورماه در محل شرکت نرم افزاری پیام مشرق و با حضور مهندس فریوری از مدیران این شرکت و خانم ها خراسانچی، دکتر صمیعی و آقایان مسعودی و دکتر زره‌ساز از اعضای کمیته راهبری کنگره پنجم برگزار شد. در این دیدار زمینه همکاری‌های دوجانبه بررسی شد. همچنین امکان استفاده از امکانات این شرکت جهت ساماندهی امور ثبت‌نام کنگره مطرح شد و آقای مهندس فریوری از سوی شرکت متبوع خود قول دادند که در این زمینه کمک‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم به مجموعه کنگره ارائه شود.

آخرین اخبار