دبیرخانه

دبیرخانه کنگره مسئول امور ارتباطی، تبلیغاتی و برگزاری جلسه‌های شورای سیاست‌گذاری و کمیته راهبری کنگره را برعهده دارد. مسئول کمیته همایش‌های انجمن، رئیس دبیرخانه کنگره نیز محسوب می‌شود.

 وظایف

۱) برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه‌های شورای سیاست‌گذاری و کمیته‌های راهبری، علمی، اجرایی و غیره؛

۲) ارسال دعوتنامه‌های شورای سیاست‌گذاری و کمیته‌های راهبری، علمی و اجرایی؛

۳) برگزاری جلسه‌های شورای سیاست‌گذاری و کمیته‌های راهبری، علمی و اجرایی؛

۴) صدور گواهی‌ به تقاضای کمیته های علمی و اجرایی.

 

آخرین اخبار