نشست یازدهم: مدیریت کیفیت خدمات اطلاعاتی: استانداردهای خدمات کتابخانه در محیط الکترونیکی

دبیر: فرامرز مسعودی عضو هیات مدیره و دبیر کمیته برنامه‌ریزی و بهبود مستمر انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران اعضا: دکتر میترا صمیعی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و …

ادامه مطلب

نشست نهم: فناوری و نوآوری: بررسی وضعیت کسب‌وکارهای محتوا محور ایران

دبیر: مصطفی امینی دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتتهران اعضا: خسرو سلجوقی مدیر طرح ۱۰ برابر کردن تولید محتوای بومی قرارگاه اقتصاد مقاومتی …

ادامه مطلب