دومین پیش‌نشست کتابخانه‌های دانشگاهی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات
انجمن علمی کتابداري و اطلاع‌رسانی ایران، ششمين کنگرۀ ملي متخصصان علوم اطلاعات را با مجموعه‌اي از نشست‌های موضوعی مرتبط در بهار ١۴٠٠ برگزار خواهد کرد. در اين كنگره ارتباط و تأثیرگذاری تحول ديجيتال بر علوم اطلاعات از منظرهاي مختلف، مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

در این راستا دومین پیش‌نشست کتابخانه‌های دانشگاهی روز چهارشنبه،‌ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ با موضوع «تجارب دیجیتال‌سازی و تحول دیجیتال» به دبیری آقای دکتر محمدکریم صابری (عضو هیئت علمی، مدیر اطلاع‌رسانی پزشکی و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی همدان) در فضای ادوبی کانکت انجمن برگزار خواهد شد.
مهمانان این پیش‌نشست آقایان دکتر رسول زوارقی (عضو هیئت علمی، رئیس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و انتشارات دانشگاه تبریز)، دکتر حسین بیدختی (عضو هیئت علمی، مدیر اطلاع‌رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند‌) و دکتر منصور کوهی رستمی (عضو هیئت علمی، رئیس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز) خواهند بود.
علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک (https://learning.ilisa.ir/university_library)، در بستر ادوبی کانکت، در نشست حضور یابند.

آخرین اخبار