گزارش سومین پیش‌نشست اخلاق پژوهش
سومین پیش‌نشست اخلاق پژوهش در قالب کارگاه روز دوشنبه،‌ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با موضوع «درصدها دربارۀ سرقت علمی چه می‌گویند؟ تفسیر نتایج مشابهت‌یابی سامانه‌ها» به دبیری آقای عباس رجبی (دبیر گروه تخصصی سلامت و اخلاق پژوهش دانشگاه امام صادق(ع)) برگزار شد. مدرس این کارگاه نیز آقای امیرحسین رجب‌زاده عصارها (دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران، پژوهشگر حوزۀ اخلاق پژوهش) بودند.
این کارگاه با سخنرانی دبیر علمی کنگره، خانم دکتر میترا سمیعی شروع شد و سپس، آقای عباس رجبی، دبیر نشست توضیحاتی را دربارۀ سامانه‌های مشابه‌یابی ارائه دادند. در ادامه، آقای امیرحسین رجب‌زاده عصارها، دانشجوی دورۀ دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی در دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزۀ اخلاق پژوهش، به ارائه مطالب کارگاه پرداختند.
وی با اشاره به این که پیدا شدن مشابهت در نتایج مشابهت‌یابی، لزوماً به معنای وقوع سرقت علمی نیست، توضیح داد که عمدتاً مشابهت‌یاب‌ها تنها وقوع یک نوع از انواع مختلف کژرفتاری پژوهشی را ردیابی می‌کند که پلجریزم (Plagiarism) یا سرقت علمی نامیده می‌شود. برای تشخیص این که یک مشابهت تا چه اندازه می‌تواند سرقت علمی باشد، باید به این نکات توجه شود که اولاً، چه نوع مقاله‌ای در دست بررسی داریم؛ دوم، مشابهت در کدام قسمت مقاله پیدا شده؛ سوم مقاله در چه حوزۀ موضوعی به رشته تحریر درآمده؛ چهارم، عرف مجله و بستر انتشار چیست و در درجۀ آخر، نظر متخصص موضوعی درباره این مشابهت چیست. در انتها، به بعضی از پرسش‌های حاضرین پاسخ داده شد.
برای مشاهده فایل نمایش کارگاه به این نشانی مراجعه شود.
لینک دانلود فایل ارایه
گزارش خبری:
امیرحسین رجب‌زاده عصارها

آخرین اخبار