آخرین اخبار

دبیرخانه کنگره ششم

سومین پیش‌نشست کتابخانه‌های تخصصی و برنامه‌ریزی و بهبود مستمر ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

در این راستا سومین پیش‌نشست کتابخانه‌های تخصصی و برنامه‌ریزی و بهبود مستمر روز چهارشنبه،‌ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ با موضوع «راهبردهای نوین تدوین استاندارد کتابخانه‌های تخصصی

ادامه