فراخوان کمیته تخصصی کتابخانه‌های عمومی در سومین کنگره

کمیته کتابخانه های عمومی در سومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات برای همکاری کتابداران و کتابخوانان فراخوان داد.

کمیته کتابخانه های عمومی در فراخوانی کتابداران و تمامی کتابخوانان، کاربران کتابخانه، اهالی کتاب و کتابداری و کتابت را دعوت به تأمل درباره “کتابخانه به عنوان مرکز اجتماع” نموده و در صدد بازسازی نقش بنیادی کتابخانه های عمومی است. این فراخوان که با عنوان “تبدیل کتابخانه به مرکز اجتماع: تجارب، ایده ها، اندیشه ها” اعلان شده، مخاطبان را دعوت به روایت تجارب عکاسی، نقاشی، تهیه فیلم و ویدئو، کاریکاتور و سایر انواع ادبی و هنری می کند به طوری که تفکر درباره این موضوع را دوباره برانگیزد. کنگره در این کمیته، مشتاق آثار به همراه حضور علاقه مندان و دغدغه مندان است. برای ثبت دستاوردهای خود به وب‌گاه کنگره منوی ارسال دستاورد و یا این پیوند مراجعه فرمایید.

آخرین اخبار