فهرست چکیده‌های پذیرفته شده در دومین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات اعلام شد

به گزارش دبیرخانه دومین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات، فهرست چکیده‌های پذیرفته شده در دومین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات، اعلام شد. از بین ۴۰ عنوان چکیده مقاله ارسال شده به دبیرخانه تعداد ۲۵ عنوان چکیده پذیرفته شده است. نویسندگان مقاله‌های پذیرفته شده می‌توانند تا ۱ مهر ماه۱۳۹۵ متن‌کامل مقالات خود را فقط از طریق وبگاه کنگره به دبیرخانه ارسال کنند.

پیوند ارسال متن‌کامل مقاله

کد مقالهعنوان
۰۰۲بررسی آموزش رشته مطالعات آرشیوی در دانشگاه های جهان
۰۰۳تبیین بستر های پیاده سازی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران
۰۰۴بررسی کیفیت، کمیت و خوانایی اطلاعات سلامت پیوسته تولید شده توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی
۰۰۵خدمات مرجع مجازی در اداره کل کتاب¬های خطی و نادر کتابخانه ملی ایران: گزارش یک تجربه
۰۰۶بررسی رابطه بین مدیریت دانش و رهبری تحولگرا میان مدیران کتابخانه بیمارستانهای خصوصی شهر تهران
۰۰۷طراحی یک سیستم خبره برای تعیین قیمت کتاب
۰۰۹بازمفهوم سازی سواد اطلاعاتی برای تیم طراحی نرم افزار کتابخانه
۰۱۵کتابخانه های عمومی و اطلاعات سبز
۰۱۶نقش مدل دسترسی آزاد نویسنده پرداخت در جهانی سازی علم ایران
۰۱۷یادگیری پروژه محور: راهی موثر در آموزش اطلاعاتی مطالعه موردی: دوره قهرمانی مباحثه علمی دانش آموزی
۰۲۰چگونه سواد اطلاعاتی را در یک دوره کوتاه مدت به دانش آموزان متوسطه دوم آموزش دهیم؟ گزارشی از تجربیات چند کتابدار
۰۲۱کتابخانه‌ی سبز : مطالعه موردی در خصوص انطباق با شرایط زیست محیطی
۰۲۲طراحی های تمرین های گام به گام در قالب داستان روشی موثر برای آموزش سواد اطلاعاتی
۰۲۵اثر بخشی کتابخانه های تخصصی در انگیزه های مطالعاتی کاربران در جامعه ی دانش بنیان: مرور تجربه ها در زمینه فرهنگ و علوم انسانی
۰۲۶بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ براساس استاندارد
۰۲۹مدیریت دانش تولید نرم‌افزار: تحلیلی بر نقش مستندسازی در چرخه تولید نرم‌افزار داخلی از طریق فرم سازی در شیرپوینت
۰۳۰میزان رضایت کودکان خیابانی ازکتابهای کودک ونوجوان ومیزان تطبیق کتابها با نیازهای آنها ( مطالعه موردی شهراصفهان )
۰۳۱آینده پژوهی در آرشیو ملی با رویکرد دسترسی آزاد به اطلاعات
۰۳۳تجویز اطلاعات سلامت: گامی به سوی مراقبت بیمار محور
۰۳۵بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران
۰۳۶بررسی تاثیر مدارس متوسطه در فرهنگ سازی استفاده از کتابخانه های عمومی و ایجاد عادت به مطالعه از دیدگاه دانش آموزان
۰۳۷موزه مقدم و اطلاع رسانی
۰۳۹کتابخانه های دیجیتالی وتوسعه سواد اطلاعاتی سلامت کاربران
۰۴۰ارزیابی توسعه کتابخانه¬های عمومی (موردکاوی کتابخانه¬های عمومی شهر شیراز)

آخرین اخبار