فهرست چکیده‌های پذیرفته شده در دومین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات اعلام شد

به گزارش دبیرخانه دومین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات، فهرست چکیده‌های پذیرفته شده در دومین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات، اعلام شد. از بین ۴۰ عنوان چکیده مقاله ارسال شده به دبیرخانه تعداد ۲۵ عنوان چکیده پذیرفته شده است. نویسندگان مقاله‌های پذیرفته شده می‌توانند تا ۱ مهر ماه۱۳۹۵ متن‌کامل مقالات خود را فقط از طریق وبگاه کنگره به دبیرخانه ارسال کنند.

پیوند ارسال متن‌کامل مقاله

کد مقاله عنوان
۰۰۲ بررسی آموزش رشته مطالعات آرشیوی در دانشگاه های جهان
۰۰۳ تبیین بستر های پیاده سازی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران
۰۰۴ بررسی کیفیت، کمیت و خوانایی اطلاعات سلامت پیوسته تولید شده توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی
۰۰۵ خدمات مرجع مجازی در اداره کل کتاب¬های خطی و نادر کتابخانه ملی ایران: گزارش یک تجربه
۰۰۶ بررسی رابطه بین مدیریت دانش و رهبری تحولگرا میان مدیران کتابخانه بیمارستانهای خصوصی شهر تهران
۰۰۷ طراحی یک سیستم خبره برای تعیین قیمت کتاب
۰۰۹ بازمفهوم سازی سواد اطلاعاتی برای تیم طراحی نرم افزار کتابخانه
۰۱۵ کتابخانه های عمومی و اطلاعات سبز
۰۱۶ نقش مدل دسترسی آزاد نویسنده پرداخت در جهانی سازی علم ایران
۰۱۷ یادگیری پروژه محور: راهی موثر در آموزش اطلاعاتی مطالعه موردی: دوره قهرمانی مباحثه علمی دانش آموزی
۰۲۰ چگونه سواد اطلاعاتی را در یک دوره کوتاه مدت به دانش آموزان متوسطه دوم آموزش دهیم؟ گزارشی از تجربیات چند کتابدار
۰۲۱ کتابخانه‌ی سبز : مطالعه موردی در خصوص انطباق با شرایط زیست محیطی
۰۲۲ طراحی های تمرین های گام به گام در قالب داستان روشی موثر برای آموزش سواد اطلاعاتی
۰۲۵ اثر بخشی کتابخانه های تخصصی در انگیزه های مطالعاتی کاربران در جامعه ی دانش بنیان: مرور تجربه ها در زمینه فرهنگ و علوم انسانی
۰۲۶ بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ براساس استاندارد
۰۲۹ مدیریت دانش تولید نرم‌افزار: تحلیلی بر نقش مستندسازی در چرخه تولید نرم‌افزار داخلی از طریق فرم سازی در شیرپوینت
۰۳۰ میزان رضایت کودکان خیابانی ازکتابهای کودک ونوجوان ومیزان تطبیق کتابها با نیازهای آنها ( مطالعه موردی شهراصفهان )
۰۳۱ آینده پژوهی در آرشیو ملی با رویکرد دسترسی آزاد به اطلاعات
۰۳۳ تجویز اطلاعات سلامت: گامی به سوی مراقبت بیمار محور
۰۳۵ بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران
۰۳۶ بررسی تاثیر مدارس متوسطه در فرهنگ سازی استفاده از کتابخانه های عمومی و ایجاد عادت به مطالعه از دیدگاه دانش آموزان
۰۳۷ موزه مقدم و اطلاع رسانی
۰۳۹ کتابخانه های دیجیتالی وتوسعه سواد اطلاعاتی سلامت کاربران
۰۴۰ ارزیابی توسعه کتابخانه¬های عمومی (موردکاوی کتابخانه¬های عمومی شهر شیراز)

آخرین اخبار