مصاحبه نشست نوآوری و فناوری‌های نوظهور ششمین کنگرۀ متخصصان علوم اطلاعات

 

دبیر:آقای دکتر مصطفی امینی
مصاحبه‌کننده:ژاله پورپناهی

انگیزه شما برای پذیرش دبیری پنل نوآوری و فناوری‌های نوظهور چه بوده است؟

دکتر امینی: مطمئنا هر کسی که پنل‌ها را می‌پذیرد، مهم‌ترین انگیزه آن می‌تواند ترویج باشد، بتواند مباحث جدیدی را مطرح بکند و به پیشبرد اهداف اصلی که کنگره دنبال می‌کند کمک بکند ومهم‌ترین هدف کنگره ترویج مباحث نوین در رشته علم اطلاعات می‌تواند باشد که طبیعتا ما هم یک سری دیدگاه‌هایی داشتیم که فکر می‌کردیم از طریق پنل می‌توانیم این مباحث را ترویج بکنیم و به اهدافی که کنگره دنبال می‌کند کمک بکنیم. نکته‌ی بعدی این هست که من فکر می‌کنم ما در موضوع تحول دیجیتال و ارتباط آن با رشته علم اطلاعات یک سری مفاهیم بنیادین داریم که من احتمال می‌دادم، متخصصان عزیزی که قرار هست در کنگره حضور دارند شاید به این مباحث نپردازند.موضوعاتی مانند تغییرشناختی، که احساس می‌کردم شاید به این موضوعات نپردازند.و در تلاش هستیم که این موضوع در پنل جا اندازد و به آن بپردازیم.یا موضوع چابکی.و خط مشی که الان برای پنل انتخاب کردیم، همین موارد هست به سراغ مباحث زیرساخت‌تر در حوزه تحول دیجیتال و مدیریت تغییر رفتیم.

چه موضوعاتی را برای طرح در پنل در نظر دارید؟

دکتر امینی:بحث‌های مرتبط با تغییر شناسی، بخش دیگر مطالعات پیرامون تغییر در روش‌شناسی و مطالعات مدیریت تغییر که شاید مهم‌تر باشد ، بحث بعدی مدل‌های مدیریت تغییر هست و بحث دیگر مباحث مرتبط با چابکی است مدیریت تغییر چابک، احتمالا پیرامون همین مباحث پیش‌پنل‌ها و پنل را پیش خواهیم برد.احتمالا برای بحث پنل، موضوع مدیریت داده محور تغییر را مطرح می‌کنیم.

موضوعاتی را که در پنل مطرح خواهید کرد تا چه میزان می‌تواند در رفع چالش‌ها و مسائل حرفه کتابداری مؤثر یاشد؟

دکتر امینی:ما خواه یا ناخواه با یک سری سازمان فرهنگی مواجه هستیم سازمان‌هایی که ما در حرفه علم اطلاعات با آن مواجه هستیم یا فرهنگی هستند یا سازمان‌های تخصصی حوزه اسناد و نهاد که طرف حساب ما هستند و یک سری افرادی و متخصصینی که در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند.من فکر می‌کنم گسترش مفاهیم و چارچوب‌های مدیریت تغییر در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی می‌تواند در اجرایی کردن مباحث نوین در کتابداری مقدمه سازی کند.دلایلی که معمولا پیاده‌سازی مفاهیم نوین با تاخیر مواجه می‌شود یا با شکست مواجه می‌شود در میان این نهادها، این افراد و این حرفه این هست که ما چارچوب‌ها و مدل‌های مدیریت تغییر را رعایت نمی‌کنیم، طبیعتا عوامل دیگری هم موجود هست مانند بی‌ثباتی مدیریتی، عدم بودجه بحث مالی، مباحث دیگری که حتما مطرح هست. ولی به نظر می‌رسد یکی از مباحثی که می‌تواند کمک کند که این مباحث نوین در حوزه تحول دیجیتال در رشته علم اطلاعات پیاده سازی شوند ، می‌تواند آشنایی افراد و سازمان‌ها با مدل‌های مدیریت تغییر باشد.لذا من فکر می‌کنم یکی از محورهایی که می‌تواند در این حوزه بیشترین تآثیر را داشته باشد، گسترش مفاهیم مرتبط با مدیریت تغییر هست.به همین خاطر در این پیش‌پنل‌ها و پنل خودمان هم این خط مشی را انتخاب کردیم و جلو خواهیم رفت که بتوانیم مؤثر باشیم.
_مبنای شما برای انتخاب اعضای پنل چست و بر جه اساسی این افراد را انتخاب می‌کنید؟
دکتر امینی:مهم‌ترین شاخص‌هایی که من مدنظر قرار می‌دهم این هست که آن شخص در آن حوزه کار کرده باشد، فعالیت کرده باشد.امکان دارد که این فعالیت یک فعالیت علمی باشد یا فعالیت علمی در آن حوزه نداشته باشد اما تجربه اجرایی داشته باشد.شاخص اصلی من فعالیت هست، چه فعالیت علمی باشد یا چه فعالیت عملی.هر شخصی که یکی یا هر دو این معیارها را داشته باشد، من به عنوان مهمان آن را دعوت می‌کنم تا در پنل ما حضور داشته باشند و ما از تچربه علمی و عملی آن استفاده یکنیم.

لینک صفحه نشست تخصصی پنل نوآوری و فناوری‌های نوظهور

آخرین اخبار