نشست آرشیوهای دیداری- شنیداری در تاریخ  پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ تا  ۲۰ برگزار خواهد شد
ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات از 24 تا 28 آبان ماه برگزار خواهد شد و 19 نشست تخصصی با حضور خبرگان موضوعی به بحث و تبادل نظر در حوزه های مرتبط پرداخته خواهد شد.

نشست آرشیوهای دیداری- شنیداری  با دبیری خانم دکتر سپیده سیروس کبیری و حضور خانم مهندس فرشته احمدی، خانم دکتر شیرین قنبری، آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی، جناب آقای علی قدیمی و آقای دکتر ری ادمونسون در تاریخ  پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ تا  ۲۰ در پنل ادوبی کانکت انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی برگزار خواهد شد.

 

 

چکیده این نشست:

آرشیوهای دیداری  شنیداری
مدیریت تحول دیجیتال در آرشیوهای دیداری شنیداری
 

دبیر نشست:

سپیده سیروس کبیری (مدیرعامل انجمن صیانت از اسناد و محتوای دیداری – شنیداری و دانشجوی دکتری مدیریت دانش دانشگاه تربیت مدرس)

اعضای نشست:

مهندس فرشته احمدی (پژوهشگر و دانش‌آموخته دورۀ عالی تحول دیجیتال دانشگاه تهران (DBA) و کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات)
دکتر شیرین قنبری (دکترای علوم مهندسی برق از دانشگاه اسکس انگلستان)
دکتر سعید رضایی شریف آبادی (معاون پژوهشی  و استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا)
علی قدیمی (مدیر پردازش اطلاعات اداره کل آرشیو سازمان صدا و سیما)
سخنران ویژه: دکتر ری ادمونسون (مشاور آرشیو دیداری – شنیداری از سال ۱۹۶۸ و مدیر افتخاری آرشیو ملی صدا و تصویر استرالیا)

چکیده:

میراث دیداری شـنیداری بخش بزرگی از ماترک فرهنگی ما را دربرمی‌گیرد. نخسـتین اسناد فرهنگ‌های سـده‌های بیسـتم و بیسـت و یکم در سراسـر جهان، از فیلم‌ها و برنامه‌هـای رادیو و تلویزیون گرفتـه تا هر محتوای ضبط شـدۀ دیداری – شـنیداری دیگر، به هزاران شـکل ضبط شده‌اند. صداها و تصاویر می‌توانند مرزهای جغرافیایی و موانع زبانی را پشت سر بگذارند و این میراث را تبدیل به مکملی ضروری برای آرشیوها و اسناد سنتی کنند. استفاده از منابع دیداری – شنیداری به علت ویژگی بی واسطگی و عمق نفوذشان در تدریس تاریخ اجتناب ناپذیر است .ضرورت توجه به تحولات روز دنیا در حوزه‌های نظری و عملی در آرشیوداری دیداری – شنیداری، مسئولیت صیانت از محتوای تولید شده در این گونه آرشیوها و ارائه سرویس‌های مورد نیاز کاربران امروز، از جمله مسائل مهم در دنیایی است که زندگی در آن با فناوری‌های نوین عجین شده و تحول دیجیتال در تمام ابعاد آن رسوخ کرده است. گردآوری، سازماندهی، صیانت و اشاعه دانش مضبوط بر روی محمل‌های مختلف و همچنین محتوای دیجیتال زاد در بستر‌های نوین رسانه‌های جمعی و رسانه‌های خصوصی نیازمند ارتقای دانش و مهارت‌های نوین در جامعه آرشیوداران دیداری شنیداری است.
مجموعه نشست‌های آرشیوهای دیداری شنیداری با مسئولیت ” انجمن صیانت از اسناد و محتوای دیداری – شنیداری” ، به بررسی وضعیت فعلی موجود در این حوزه پرداخت و با ارائه چشم انداز‌های نوین، تلاش کرده تا در این تحول نقش خود را ایفا نماید.


کلیدواژه‌ها:

آرشیوهای دیداری – شنیداری، آرشیوداری دیداری – شنیداری، تحول دیجیتال، روندهای نوین صدا و تصویر

محورهای موضوعی:

اهمیت توجه به حوزه تحول دیجیتال در آرشیوهای دیداری شنیداری؛ روندهای نوین صدا و تصویر در دنیا با توجه به اهمیت مدیریت تحول دیجیتال؛ معرفی دستاوردهای پژوهش‌های انجام شده با حمایت انجمن صیانت از اسناد و محتوای دیداری – شنیداری در موضوعات: الگوی فراداده‌ای برای آرشیوسازی وب در ایران؛ الگوی فراداده‌ای جامع برای سازماندهی منابع آرشیوهای دیداری – شنیداری.

 

مصاحبه با دبیر این نشست را در اینجا بشنوید.

متن مصاحبه را در اینجا بخوانید.

به منظور دسترسی به اطلاعات کامل پیش نشست های برگزار شده این پنل اینجا را ببنید.

برای کسب اطلاعات مربوط به حضور در کنگره به سایت مراجعه نمایید.

لینک فیلم نشست آرشیوهای دیداری-شنیداری

 

آخرین اخبار