نام‌نویسی غیر حضوری در سومین کنگره

 افرادی که شرایط شرکت حضوری در کنگره را ندارند، برای نام‌نویسی غیر حضوری به نکات زیر  توجه فرمایند:

–         در دو روز برگزاری کنگره٬ نشست‌های مختلفی برگزار می‌شود. افتتاحیه و ۷ نشست بصورت برخط پخش می‌شود.

–         دیگر نشست‌ها بصورت ضبط شده و با دو ساعت فاصله زمانی در اختیار افرادی که نام‌نویسی کرده اند قرار می‌گیرد.

–         فهرست تمامی نشست‌هایی که زنده (آنلاین) و یا ضبط شده ارائه می‌شود در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

 

هزینه نام‌نویسی برای شرکت غیرحضوری در کنگره:

–         هزینه نام‌نویسی برای شرکت غیرحضوری در افتتاحیه و هفت نشست کنگره  ۳۵۰.۰۰۰ ریال است.

–         هزینه استفاده از سایر نشست‌ها که بصورت ضبط شده ارائه می شود، هر نشست ۳۰.۰۰۰ ریال است که امکان نام نویسی بر اساس هر نشست در سایت آرموک فراهم است.

–         برنامه نشست‌ها تا ۵ آبان اعلام و  از همان زمان تا ۱۲ آبان مهلت نام‌نویسی و انتخاب نشست‌های ضبط شده مورد نظر وجود خواهد داشت.

–         گواهی حضور در کنگره  برای آن ‌دسته از افرادی که در زمان اعلام شده، نام‌نویسی کرده‌اند، و یک هفته پس از برگزاری کنگره از سوی آرموک به شرکت کنندگان تقدیم خواهد شد.

روش و زمان نام‌نویسی به زودی اعلام خواهد شد

  نکته بسیار مهم:  

–         افرادی که بصورت غیر حضوری نام‌نویسی می‌کنند،‌ در صورت تغییر تصمیم و حضور در کنگره، بسته پذیرش (شامل چکیده نامه چاپی، بروشور و فیش غذا، و گواهی حضور) دریافت نمی‌کنند.

–         افرادی که نام‌نویسی حضوری کرده‌اند و  تقاضای شرکت غیر حضوری دارند،‌ بایستی دوباره برای شرکت غیرحضوری، نام‌نویسی کنند و هزینه مربوط را واریز نمایند. 

 با تقاضای بخشش از عزیزان، با توجه به محدودیت‌ها، ‌امکان جابجایی هزینه پرداخت شده برای شرکت حضوری بجای غیر حضوری و بر عکس آن شدنی نیست

آخرین اخبار