نتایج بررسی مقالات اولین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

نتایج بررسی مقالات ارسالی برای اولین کنگره متخصصان علوم اطلاعات به صاحبان مقاله اعلام می شود. دبیر علمی کنگره دکتر ابراهیم افشار طی ارسال خبر به سایت انجمن و خبر گزاریها نوشت: همانطور که در مصاحبه قبلی هم  اعلام شده بود،‌ نوع مقالات رسیده با آنچه تقاضای کنگره بود متفاوت است. من در اولین مصاحبه بعد از کنگره بهر این نکته تاکیدکرده بودم که در این کنگره به دنبال دستاوردهای بومی هستیم و درمصاحبه های بعدی هم اشاره کردیم که کنگره به دنبال حرکتهای موازی با همایشهای علمی پژوهشی موجود که توسط دانشگاهها برگزار می شودنیست،‌کما اینکه همین امسال و در ۶ماه دوم سال ۴ کنگره دانشگاهی – پژوهشی در دست برگزاری است که دوتا در تهران و یکی در مردستان و دیگری هم در اسفندماه و در اهواز برگزار خواهد شد.

با همه این احوالات،‌ظاهرا پژوهشگران مافقط به همان نوع مقاله عادت کرده اند و اغلب هم خلاصه ای از پایان نامه است که می توانند به مجلات علمی و همایشهای دانشگاهی پژوهشی ارائه نمایند، و همانطور که گفته شد اغلب مقاله های دریافتی ازنوع مقالات علمی پژوهشی هستند و بهتر بود در همایشهای مناسب خود ارائه شوند. با اینهمه، این مساله در جلسه هیات مدیره انجمن در تاریخ ۴/۷/۱۳۹۴ مطرح و مورد بحث قرار گرفت و تصمیم بر این شد که به احترام نویسندگانی که مقالات خود را به کنگره ارسال کرده اند،‌ همه مقالاتی که داوری شده و پذیرفته شده اند، در کتاب “مجموعه میزگردها و مقالات اولین کنگره متخصصان علوم اطلاعات” منتشر شوند و خواهند شد.
بنابراین به زودی وضعیت پذیرش هر مقاله، بصورت فردی به نویسندگان محترم اعلام خواهد شد و به ایشان اختیار داده می شود که مقاله خود را برای چاپ نزد کنگره باقی بگذارند یا در صورت تمایل به یک کنگره دانشگاهی پژوهشی ارسال نمایند. در میان آثار رسیده،‌ تنها چند مورد ارائه تجربه های بومی است که فرصت ارائه در میزگردها برای آنها فراهم خواهد بود و بقیه مقالات در قالب کتاب منتشر خواهند شد.

آخرین اخبار