نخستین پیش نشست کتابخانه های پزشکی در ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات
اولين پیش نشست کتابخانه‌های پزشکی در فضای ادوب کانکت انجمن با موضوع: “مهارت‌های کتابداران پزشکی در تحول دیجیتال” برگزار خواهد شد.
پنل پزشکی 1

نخستین پیش نشست کتابخانه های پزشکی در ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران، کنگره ششم متخصصان علوم اطلاعات را با ١٩ پنل موضوعی در بهار ١۴٠٠ برگزار می کند.
برای تبیین هرچه بیشتر موضوعات نشست ها و با توجه به شرایط فعلی، پیش نشست هایی به صورت مجازی برگزار خواهد شد که علاقه مندان به حوزه های مختلف تخصصی، می توانند در آن ها حضور یابند.
در این راستا دوشنبه،‌ ۶ بهمن ۱۳۹۹، اولین پیش نشست کتابخانه‌های پزشکی در فضای ادوب کانکت انجمن با موضوع: “مهارت‌های کتابداران پزشکی در تحول دیجیتال” برگزار خواهد شد.

دکتر لیلا نعمتی انارکی، دکتر مهدی علیپور حافظی و دکتر مریم اخوتی مهمانان این پیش نشست هستند و دکتر فرزانه فضلی دبیری جلسه را برعهده دارند.
خانم دکتر صمیعی، دبیرعلمی کنگره نیز درمورد کنگره ششم، مطالبی ارائه خواهند داد.
علاقه مندان می توانند از طریق لینک زیر در بستر ادوبی کانکت در این نشست حضور یابند:

https://learning.ilisa.ir/medp

آخرین اخبار